Wszystkie newsroom

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

środa,

Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 8 lipca 2012 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pt. "Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki Igoria Trade SA poprzez emisje akcji na rynku NewConnect" w ramach Działania 3.3, poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Igoria Trade otrzyma w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 59 347,50 zł.