Igoria Trade zadebiutuje wkrótce na NewConnect
, 15:06

W dniu 1 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii A i B na okaziciela spółki IGORIA TRADE S.A.

więcej
Podwyższenie kapitału spółki
, 15:11

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego poinformował o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Igoria Trade S.A....

więcej
Umowa BizSpark z Microsoft
, 15:12

Igoria Trade S.A. przystępuje do programu BizSpark Microsoft. Uczestnictwo w programie pozwoli spółce na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii przy budowie platformy...

więcej
Utworzenie spółki Igoria Trade S.A.
, 15:13

Zarejestrowano oficjalnie działalność Igoria Trade S.A. Zgodnie ze statutem spółki przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług finansowych dla klientów biznesowych...

więcej