Wszystkie raporty

2011-11-14 Raport bieżący 5/2011 Wyjaśnienia dotyczące raportu nr 3/2011 harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 oraz raportu kwartalnego nr 4/2011

poniedziałek,

Data sporządzenia     2011-11-14
Raport bieżący numer     5/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że raport nr 3/2011 dotyczący harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 został opublikowany w dniu 14 listopada 2011 r. czyli w tym samym dniu a nie na dwa dni przed opublikowaniem raportu kwartalnego nr 4/2011. Tym samym Spółka nie dopełniła w terminie obowiązku raportowego określonego w § 6 ust 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Powyższe uchybienie wynika z faktu, iż Spółka otrzymała dostęp do EBI w dniu 10 listopada 2011 r. w godzinach popołudniowych i nie zdążyła w tym dniu opublikować wszystkich raportów.

Podstawa prawna:
Pkt 16 a Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

14.11.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu