Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
zakładowym (%)
Udział w głosach (%) Aktualizacja
1. Wojciech Kuliński 6 941 653 31.55 31.55 2 sierpnia 2017r.
2. Dorota Krawczyk 5 186 477 23.57 23.57 7 sierpnia 2017r.
3. IQ Partners S.A.* 4 138 000 18.81 18.81 2 sierpnia 2017r.
4. Pozostali 5 733 371 26.07 26.07 7 sierpnia 2017r.
Razem 22 000 001 100.00 100.00

* Spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej – InQbe sp. z o.o.