Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
zakładowym (%)
Udział w głosach (%) Aktualizacja
1. IGORIAX LLP 7 850 310 28.04 28.04 3 grudnia 2018r.
2. NVM TRADING Sp. z o.o. 6 000 000 21.43 21.43 3 sierpnia 2018r.
3. Dorota Krawczyk 5 353 525 19.12 19.12 3 sierpnia 2018r.
4. IQ Partners S.A.* 4 138 000 14.78 14.78 3 sierpnia 2018r.
5. Pozostali 4 658 166 16.63 16.63 3 grudnia 2018r.
Razem 28 000 001 100.00 100.00

* Spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej – InQbe sp. z o.o.