Firma

Działamy na rynku nieprzerwanie od 2011 roku

Misja

Celem Igoria Trade S.A. jest wprowadzanie na rynek za pośrednictwem platformy internetowej Trejdoo.com innowacyjnych produktów finansowych, dostosowanych do nowych potrzeb i wymagań klienta.

Jakość oraz bezpieczeństwo produktów są weryfikowane i gwarantowane przez spółkę Igoria Trade S.A. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku NewConnect.

W pierwszym etapie Igoria Trade S.A. uruchomiła na platformie Trejdoo.com dwa produkty: elektroniczną wymianę walut i rachunek powierniczy Escrow. Innowacyjność usługi wymiany walut polega na dostarczaniu jej w trybie 24/7 z pominięciem konieczności opłaty wynikającej ze spreadu (tj. różnicy między kupnem i sprzedażą waluty, którą obarczają klientów wszyscy pośrednicy tego typu transakcji). Rachunek powierniczy Escrow to internetowa usługa powiernicza świadczona bez konieczności spotkania stron kontraktu w świecie rzeczywistym, a jednocześnie gwarantująca bezpieczeństwo stronom transakcji. Zdecydowaną przewagą produktu jest elastyczny model działania, mobilność i koszt, który dzięki wykorzystaniu platformy internetowej jest kilkadziesiąt razy niższy od rachunków Escrow oferowanych przez tradycyjnych powierników bankowych lub notarialnych. Oba produkty poprzez swoją komplementarność w procesie transakcji zdecydowanie przyspieszają i ułatwiają wymianę handlową, czyniąc ją przy tym bezpieczniejszą.

W kolejnych okresach firma planuje rozszerzenie działalności na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i obsługę poprzez swoje produkty wymiany handlowej z krajami Dalekiego Wschodu.

Korzyści dla użytkowników rachunku Escrow:

  • wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta;
  • ograniczenie ryzyka otrzymania wadliwych towarów lub opóźnień w płatnościach;
  • możliwość negocjacji warunków kontraktu;
  • dostęp do szablonów umów, typów transakcji, definicji i instrukcji płatności;
  • łatwy i mobilny dostęp do zainicjowania negocjacji i przeprowadzenia transakcji;
  • dostęp do dokumentacji i raportów o stanie transakcji oraz przepływach płatności.

Korzyści dla użytkowników usługi wymiany walut:

  • bezpieczna wymiana walut w trybie 24/7;
  • uniknięcie kosztu spreadu, tj. różnicy między kursem kupna i sprzedaży;
  • dostęp przez urządzenia mobilne.

Korzyści z połączenia obu usług:

  • zwiększenie płynności finansowej i gwarancja zapłaty za towar lub usługę;
  • najtańsze rozliczenie wymiany walutowej;
  • realny wpływ na poprawę jakości i terminu dostawy towarów lub usług;
  • mobilny i tani dostęp do platformy usług non-stop;
  • doradztwo prowadzone przez dział obsługi klienta.