Firma

Działamy na rynku nieprzerwanie od 2011 roku

Zarząd

Wojciech Kuliński
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Spółki Igoria Trade S.A., właściciel platform transakcyjnych Trejdoo.com oraz IgoriaCard.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w sektorze usług finansowych. Przez okres dziesięciu lat pełnił funkcje kierownicze w departamentach IT, Middle Office i Operacji w Deutsche Banku. Odpowiadał za liczne krajowe i międzynarodowe projekty o charakterze biznesowym i technologicznym, w tym wprowadzanie na rynek nowych produktów finansowych.

Rada nadzorcza


Izabela Dziedzic
Członek Rady Nadzorczej

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprawami korporacyjnymi („Corporate Governance”) w ramach grupy mediowej ZPR Media S.A., gdzie we współpracy z Zarządem prowadziła projekty rozwojowe. Posiada bogate doświadczenie w wprowadzaniu sprzedaży nowych produktów oraz współpracy w zakresie aspektów technicznych na rynku zarządzania nieruchomościami. Jej ekspertyza obejmuje szeroki zakres kompetencji w ramach branży nieruchomości, w tym wiedzę o nowych produktach i metodach aktywnej sprzedaży. Ponadto, dysponuje wieloletnim doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie księgowości i sprawozdawczości. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której odpowiada za aktywną sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.


Raphaël Vieuxmaire
Członek Rady Nadzorczej

Magister księgowości (finanse i rachunkowość), biegły rewident. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem. Specjalista w dziedzinach: mergers and acquisitions, negocjacja kredytów dla firm, zakup firm, tworzenie biznesplanów, konsolidacje, restrukturyzacja firm, international sales. Od 1999 roku związany z Exco A2A Polska – księgowy, dyrektor, Członek Zarządu, Wspólnik.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.


PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI
Członek Rady Nadzorczej

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W latach 2008-2009 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego. W latach 2009-2011 pracował w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Od połowy 2011 roku współpracował z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracował z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.


Piotr Bolmiński
Członek Rady Nadzorczej

Renomowany specjalista ds. księgowych i podatkowych, ekspert w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współwłaściciel i Prezes Zarządu Forum Rachunkowości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Artur Kuć
Członek Rady Nadzorczej

Konsultant, coach oraz trener z szerokim doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się w obszarach związanych ze sprzedażą B2B oraz zarządzaniem sprzedażą. Od ponad piętnastu lat prowadzi własną działalność, w ramach której doradza firmom jak zwiększać efektywność sprzedaży oraz budować i wprowadzać skuteczne strategie sprzedażowe.

Wcześniej pracownik Microsoft Sp. z o.o. gdzie m. in. zajmował się sprzedażą specjalizowanych rozwiązań IT oraz zarządzał zespołem handlowców oraz specjalistów technicznego wsparcia sprzedaży.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.