Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
zakładowym (%)
Udział w głosach (%) Aktualizacja
1. IGORIAX Pte. Ltd. 12 900 310 46.073 46.073 27 maja 2021
2. Dorota Krawczyk 5 353 525 19.120 19.120 3 sierpnia 2018
3. NVM TRADING Sp. z o.o. 1 950 000 6.964 6.964 27 maja 2021
4. Pozostali 7 796 166 27.843 27.843 2 marca 2022
  Razem 28 000 001 100.000 100.000