Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
zakładowym (%)
Udział w głosach (%) Aktualizacja
1. IGORIAX LLP 7 850 310 28.04 28.04 3 grudnia 2018r.
2. NVM TRADING Sp. z o.o. 7 000 000 25.00 25.00 14 lutego 2019r.
3. Dorota Krawczyk 5 353 525 19.12 19.12 3 sierpnia 2018r.
4. Haprin Sp. z o.o. 2 742 376 9.79 9.79 27 kwietnia 2020r.
5. Pozostali 5 053 790 18.05 18.05 27 kwietnia 2020r.
  Razem 28 000 001 100.00 100.00