Wszystkie raporty

2024-01-08 Raport bieżący nr 1/2024 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.

– raport okresowy roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”