Wszystkie newsroom

Platforma walutowa – korzyści płynące z jej wykorzystania dla klienta biznesowego

piątek,

Internetowe platformy walutowe wchodzą przebojem na rynek klienta biznesowego. Już nie tylko kredytobiorcy frankowi korzystają z ich usług. Coraz większą część przychodów platform przynoszą średnie i duże firmy skupiające się na imporcie i eksporcie, które szukają szybkiej i korzystnej wymiany walut poza bankiem. Co ich do tego skłania? Oczywiście korzyści.

Bezpieczeństwo i wygoda transakcji

Firmy działające na rynku walutowym obracają dużymi kwotami, a co za tym idzie zależy im na bezpieczeństwie transakcji. Minęły już czasy dzikiego kapitalizmu, gdy dla dodatkowych paru złotych firmy wchodziły w ryzykowne działania. Obecnie platformy walutowe coraz częściej działają jako europejskie instytucje płatnicze, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo są na rynku platformy walutowe, których właściciel jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwiększa to bezpieczeństwo i transparentność transakcji, gdyż mamy pewność, że przesyłamy pieniądze do sprawdzonego i pewnego partnera.

Dodatkowo platformy walutowe współpracują ze wszystkimi rodzimymi bankami przy dokonywaniu wszelkich płatności. Zatem środki klientów są przelewane w ramach jednego lub kilku banków. Są to zawsze rozliczenia bezgotówkowe, realizowane przez powszechnie obowiązujące systemy płatności. Klient może posiadać kilka rachunków w kilku bankach i dokonywać wymiany walut, płatności i innych transakcji w jednym miejscu na platformie walutowej. Nie ma potrzeby otwierania dodatkowych rachunków bankowych, w tym walutowych (a to kosztuje).

Szybkość

Platformy walutowe to także szybkość transakcji. Działają cała dobę, na okrągło. Zakup czy sprzedaż waluty nie są uzależnione od godzin pracy dealerów bankowych czy godzin pracy oddziałów banków. Platformy, które korzystają z rozwiązania giełdy walut, oferują najlepsze kursy wymiany przez całą dobę, ponieważ są to transakcje bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Nie ma znaczenia pora dnia czy nocy. Są to kursy bez spreadu bankowego, tak znienawidzonego choćby przy okazji sprawy kredytów frankowych.

Platformy walutowe współpracują także z bankami zagranicznymi. Po dokonaniu transakcji wymiany walut klient może wysłać zakupioną walutę bezpośrednio do odbiorcy w kraju lub za granicą. Taki przelew np. z Irlandii dochodzi niemal natychmiast, ponieważ w rzeczywistości środki przelewane są w obrębie jednego lub dwóch banków w Irlandii, a nie na zasadzie przelewu zagranicznego. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z transakcjami z fizyczną dostawą waluty, a nie transakcjami spekulacyjnymi.

Oszczędności

Korzystanie z tego typu platform może pozwolić nawet na 40-50% oszczędności na kosztach wymiany walut w porównaniu z bankami, co w przypadku transakcjach wartych często nawet kilkaset tysięcy euro przynosi wymierne korzyści. Na tych platformach, które działają na zasadzie giełdy walut, importerzy i eksporterzy dokonują wzajemnej wymiany walut online, bez pośredników. Kupujący i sprzedający wymieniają waluty według własnego kursu (składają zlecenie wymiany) bądź według aktualnego kursu rynkowego. Oczywiście platforma walutowa dba także o wysoką płynność rynku. Każdy kupujący i sprzedający chce mieć przecież pewność, że wykona transakcję po najlepszym możliwym poziomie.

W przeciwieństwie do międzybankowego rynku walutowego, korzystający z tego typu rozwiązań nie ponoszą kosztów spreadu walutowego. Również koszty infrastruktury, obsługi procesów księgowych oraz stany kadrowe są racjonalniejsze, co także wpływa na niższe koszty tych transakcji dla klientów.

Szeroka paleta usług

Platformy walutowe już dawno nie oferują tylko transakcji wymiany walut. Rozpoczynając współpracę klienci korzystają także z szybkich płatności krajowych i zagranicznych, rachunków powierniczych escrow (tak ważne dla firm typu start-up w celu poprawienia własnej wiarygodności), pożyczek czy też bogatej oferty kart płatniczych. Tym tendencjom towarzyszy także nowa dyrektywa UE (regulacja PSD2), która uwolni rynek usług bankowych. Wymiana walut będzie dokonywana bez konieczności logowania się do banków, a wszelkie transakcje staną się jeszcze bardziej wygodne dla klientów.

Ciekawą tendencją jest wejście platform walutowych na rynek walutowych kart płatniczych. Po zakupie odpowiedniej kwoty waluty np. na giełdzie walutowej, możemy jednym kliknięciem zasilić naszą kartę płatniczą. Korzystając z karty (np. płacąc rachunek w restauracji czy wypłacając walutę z bankomatu za granicą) klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów zawiązanych z przewalutowaniem, gdyż karta zasilana jest wcześniej tą walutą w której jest dokonywana transakcja.

Dostęp do informacji

Klienci otrzymują profesjonalną obsługę, dzięki której mają dostęp do szczegółowych informacji na temat tego, co się dzieje na rynku. Ułatwia to orientację w bieżących trendach, a to umożliwia reagowanie i wykorzystywanie nadarzających się okazji. Standardem jest także tzw. obsługa dealerska, do której część klientów może być przyzwyczajona po latach wykonywania transakcji walutowych w bankach. Obsługa ta jest dostępna w bankach dla średnich i dużych klientów, którzy obracają większymi kwotami. Platformy nie limitują tego dostępu, a wręcz do niego zachęcają. Pozwala to przecież lepiej poznać Klienta i odpowiedzieć szybko na jego potrzeby. Współczesny klient coraz częściej szuka szybkiej i korzystnej obsługi w zakresie wielu produktów i usług jednocześnie.

Można przewidywać z dużym prawdopodobieństwem, że przyszłość na rynku walutowych transakcji klienta biznesowego będzie należeć do platform, szczególnie tych będących instytucjami płatniczymi. Wynika to z szeregu korzyści, które są dostępne od ręki dla ich klientów. Oczywiście banki nie dają za wygraną. Ale jedno jest pewne. Ten rynek będzie nadal ewoluował i coraz większa część rynku walutowego wyjdzie poza tradycyjną obsługę bankową.

Platforma finansowa Trejdoo.com

Wyżej wymienione korzyści doskonale opisują działanie platformy finansowej Trejdoo.com. Platforma jest „córką” spółki Igoria Trade S.A., która jako Europejska Instytucja Płatnicza posiada zezwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie. Zakres oferowanych usług obejmuje kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na alternatywnym rynku NewConnect, nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kantor podlega szeregom ustaw, które zapewniają wysokie standardy finansowe, m.in., ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o usługach płatniczych. Z usług Trejdoo mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. Wszystkie oferowane produkty i usługi pozwalają klientom na generowanie oszczędności, głównie dzięki kursom wymiany walut bez spreadu bankowego, zdecydowanie niższe niż w bankach czy kantorach stacjonarnych.

Dodatkowo klienci wymieniający kwoty powyżej 1000 złotych mają możliwość negocjacji kursów z zespołem dealerów walutowych. W bankach natomiast limit negocjacji wynosi 10 000 złotych na jednej transakcji, a w kantorach stacjonarnych nie ma takich możliwości, co powoduje pewne ograniczenia transakcyjne klientów.

Autor: Michał Buczko

Dealer walutowy w platformie transakcyjnej Trejdoo.com