Wszystkie raporty

2012-08-28 Raport bieżący 24/2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

wtorek,

Data sporządzenia     2012-08-28
Raport bieżący numer     24/2012

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu EBI nr 21/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż podpisał z Regionalną Instytucją Finansujacą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw umowę o przyznanie dofinansowania, na realizację projektu: "Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow“ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 503 018,00 zł. Śródki pieniężne będą wypłacane Emitentowi w czterech transzach.

Przyznane środki posłużą integracji systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow, co przyczyni się do rozwoju oferty usług oferowanych przez Igoria Trade S.A.

Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacje o poszczególnych wypłatach środków pieniężnych na realizację projektu zostaną przekazywane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

28.08.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu