Wszystkie raporty

2013-01-21 Raport bieżący 2/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-01-21
Raport bieżący numer     2/2013

Treść raportu:
Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 – w dniu 14 lutego 2013 roku
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 – w dniu 15 maja 2013 roku
– Raport okresowy roczny za 2012 rok – w dniu 30 czerwca 2013 roku
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 – w dniu 14 sierpnia 2013 roku
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 – w dniu 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

21.01.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu