Wszystkie raporty

2013-01-04 Raport bieżący 1/2013 Rozpoczęcie współpracy z BGŻ S.A.

piątek,

Data sporządzenia     2013-01-04
Raport bieżący numer     1/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że podpisał umowę o współpracę i prowadzenie rachunków bankowych z BGŻ S.A. Celem współpracy jest polepszenie jakości usług i obniżenie kosztów transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trejdoo.com na rachunkach bankowych klientów prowadzonych przez BGŻ S.A. Zgodnie z założeniami operacyjne podłączenie nowych rachunków bankowych BGŻ S.A. do platformy transakcyjnej Trejdoo.com nastąpi w najbliższych dniach. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Zawarcie umowy z BGŻ S.A. jest odpowiedzią na potrzeby coraz większej liczby naszych klientów oraz następnym krokiem w rozwoju platformy transakcyjnej Trejdoo.com.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

04.01.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu