Wszystkie raporty

2013-06-03 Raport bieżący 21/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Załącznik:

  1. Uchwaly_ZWZ_z_dnia_3_czerwca_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

03.06.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu