Wszystkie raporty

2013-07-09 Raport bieżący 23/2013 Wypłata środków na realizację umowy w ramach POIG – wymiana walut online i Escrow

wtorek,

Data sporządzenia      2013-07-09
Raport kwartalny numer   23/2013
 
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu EBI nr 24/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w ramach umowy podpisanej z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o przyznanie dofinansowania na realizację projektu: "Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Spółka otrzymała kolejną transzę środków w wysokości 21 745,49 zł. Dotychczas, Spółka otrzymała łącznie 85 833,74 zł. Całkowita kwota przyznanych środków wynosi 503 018,00 zł.

Przyznane środki posłużą integracji systemów informatycznych Emitenta i klientów biznesowych w zakresie wymiany walut i obsługi rachunku powierniczego Escrow, co przyczyni się do rozwoju oferty usług oferowanych przez Igoria Trade S.A.

Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacje o kolejnych wypłatach środków pieniężnych na realizację projektu zostaną przekazywane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

09.07.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu