Wszystkie raporty

2013-11-13 Raport bieżący 34/2013 Wypłata środków na realizację projektu w ramach POIG – przelewy krajowe i międzynarodowe

środa,

Data sporządzenia: 2013-11-13
Raport bieżący numer: 34/2013

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz nr 32/2013 z dnia 2 października 2013 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w ramach umowy podpisanej z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw na realizację projektu obejmującego budowę systemu do obsługi krajowych i międzynarodowych przelewów Spółka otrzymała pierwszą transzę środków w wysokości 501 963,00 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".