Wszystkie raporty

2014-11-12 Raport bieżący 20/2014 Zawiązanie spółki zależnej Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka zawiązała w dniu 10 listopada br. spółkę zależną pod nazwą Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii. W spółce tej Igoria Trade S.A. objęła 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 1,00 GBP (słownie: jeden funt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 GBP (słownie: jeden tysiąc funtów). W rezultacie Igoria Trade S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Igoria Trade Ltd. co stanowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Spółka Igoria Trade Ltd. to spółka w ramach której Igoria Trade S.A. będzie rozwijała działalność w Wielkiej Brytanii.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".