Wszystkie raporty

2016-02-03 IGORIA TRADE SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

środa,

Data sporządzenia     2016-02-03
Raport Bieżący nr 1/2016

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 roku;

– raport okresowy roczny za 2015 r. – 31 maja 2016r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".