Wszystkie raporty

2016-02-15 Raport kwartalny nr 2/2016 za IV kwartał 2015 r.

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2015r.

21539472_Raport_kwartalny_4Q2015_Igoria_Trade_S.A-0

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".