Wszystkie raporty

2016-11-30 Raport Bieżący nr 15/2016 Igoria Trade S.A. Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

środa,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 30 listopada 2016 roku została podpisana umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest Adviser Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 3883.

Podstawa prawna § 3 ust. 9 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".