Wszystkie raporty

2017-11-14 Raport kwartalny 14/2017 Igoria Trade S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2017r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.