Wszystkie raporty

2018-08-31 Raport bieżący nr 16/2018 Igoria Trade S.A. Korekta raportu bieżącego numer 15/2018 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

piątek,

W dniu 30 sierpnia 2018 roku zarząd Igoria Trade S.A. podał do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

Zarząd potwierdza, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Jednakże Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwała nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie zostały powzięte.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.