Wszystkie raporty

2021-01-28 Raport bieżący 1/2021 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.

– raport okresowy roczny za 2020 r. – 19 marca 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1