Wszystkie raporty

2022-05-31 Raport roczny nr 7/2022 Igoria Trade S.A. Raport roczny za 2021 rok

wtorek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.