Wszystkie raporty

2017-10-06 Raport bieżący nr 24/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Igoria Trade S.A. z ukraińskim PrivatBank S.A.

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Igoria Trade S.A. podpisała w dniu 6 października 2017 roku list intencyjny z ukraińskim PrivatBank S.A.

PrivatBank S.A. jest największym komercyjnym bankiem prowadzącym działalność na Ukrainie i świadczy usługi bankowe dla ponad 25 milionów klientów.

List intencyjny dotyczy nawiązania strategicznej współpracy mającej na celu realizację usług transferu środków pieniężnych, prowadzenia rachunków IBAN oraz wydawania wielowalutowych kart płatniczych. Dzięki wzajemnej współpracy będzie istniała możliwość rozwoju produktów i usług finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidulanych i biznesowych, a także wykorzystanie szansy w związku z dynamicznie rosnącym potencjałem obrotu gospodarczego pomiędzy Polską a Ukrainą.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu PrivatBank S.A. na rynku ukraińskim oraz Igoria Trade S.A. na rynku polskim i europejskim, Strony deklarują udostępnienie własnych zasobów operacyjnych, prawnych oraz systemów informatycznych, a także podjęcie działań marketingowych w ramach realizowanego projektu. Szczegółowe zasady realizacji projektu zostaną uregulowane w umowie o współpracy.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.