Wszystkie raporty

2018-01-21 Raport bieżący nr 4/2019 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 stycznia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem 201736506Z z adresem 12 MARINA VIEW, #23-01, ASIA SQUARE TOWER 2, SINGAPORE 018961), tj. podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 46.445 akcji Emitenta przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze,

w której Pan Wojciech Kuliński jest jedynym udziałowcem.

Z przekazanych informacji wynika, iż IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze w dniach 16 stycznia 2019 roku, 17 stycznia 2019 roku, 18 stycznia 2019 roku i 21 stycznia 2019 roku nabyła łącznie 46.445 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem: 0,63 PLN w dniu 16 stycznia 2019 roku, 0,66 PLN w dniu 17 stycznia 2019 roku, 0,64 PLN w dniu 18 stycznia 2019 roku i 0,67 PLN w dniu 21 stycznia 2019 roku. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.