Wszystkie raporty

2019-05-30 Raport bieżący 20/2019 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania