Wszystkie raporty

2022-06-30 Raport bieżacy nr 3/2022 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

czwartek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – IGORIAX LLP

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 12.900.310

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 83,57 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 46.073 %

Nazwa akcjonariusza – NVM TRADING SP.Z O.O.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.950.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 12,63 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 6,964 %