Wszystkie newsroom

Piaskownica Regulacyjna drogą do zbudowania silnego sektora innowacji finansowych w Polsce

poniedziałek,

24 września w budynku Urzędu Komisji Nadzorów Finansów w Warszawie spotkali się przedstawiciele podmiotów działających na rynku finansowym w Polsce. Przy okrągłym stole na zaproszenie KNF-u, Fundacji Fintech Poland oraz Impact CEE zasiedli przedstawiciele administracji publicznej, sektora bankowego oraz podmiotów działających w branży fintech, w tym prezes Igoria Trade S.A. Wojciech Kuliński. Tematem debaty była „Rola państwa i uczestników rynku w budowie silnego sektora innowacji finansowych w Polsce”.

Polski sektor innowacji finansowych ma duży potencjał i może znacząco przyczynić się do rozwoju nie tylko gospodarki krajowej, ale całego regionu. Polska jest liderem nowoczesnej bankowości i może odegrać kluczową rolę w budowaniu silnego sektora innowacji finansowych w tej części Europy, tworząc konkurencję dla rynków zachodnich. Podczas dyskusji dyrektor Departamentu Fintech UKNF – Artur Granicki przedstawił kroki, które mają być podjęte w ciągu najbliższych tygodni. Pierwszy to powołanie „wirtualnej piaskownicy” – projektu testującego potencjalnych usługodawców. Według planów w listopadzie bieżącego roku KNF przedstawi zasady naboru oraz wyłoni operatorów „piaskownicy”, którzy będą odpowiedzialni za wyłanianie najwartościowszych podmiotów z branży fintech oraz badania ich rozwiązań. W ramach wirtualnej piaskownicy klienci podmiotów fintech otrzymają możliwość inwestowania wirtualnych środków, lub powierzania ich do testowania. Zakładając pozytywne przejście eksperymentu, zainwestowane środki wrócą do klientów jako gratyfikacja za uczestniczenie w testach. Następnym krokiem ma być wprowadzenie rzeczywistej „piaskownicy regulacyjnej”, w której uczestnicy ryzykować będą już rzeczywiste środki.

Projekt polskiej piaskownicy regulacyjnej wzorowany jest doświadczeniach rynków Europy Zachodniej i Azji. – Uczymy się na cudzych błędach. Wiemy z jakimi wyzwaniami mierzyła się Wielka Brytania, Tajwan, HongKong, czy Sinagpur. Wiemy co zawiodło i wyciągamy wnioski – powiedział przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. Dzięki współpracy nawiązanej z Monetary Authority of Singapore podczas ubiegłorocznego Impact fintech’17, polski nadzorca prowadzi wymianę stażystów i spółek fintech z Polski z rynkami azjatyckimi. Uczestnicy dyskusji pozytywnie odbierali plany KNF. Katarzyna Sosin reprezentująca Billon Financial wierzy, że piaskownica wirtualna dotrze do szerokiego grona start-upów. Piotr Marciniak – Dyrektor zarządzający Pionu Bankowości Internetowej BGŻ PNB Paribas podkreśla, że projekt ten powinien wykorzystywać potencjał lokalny, ale równocześnie zakładać rozwiązania atrakcyjne dla rynków zewnętrznych.

Ciekawy wkład merytoryczny w debatę miało również Ministerstwo Cyfryzacji zwracając uwagę, że tożsamość cyfrowa jest podstawą dla wszelkich działań cyfrowych również dla fintech. Z tego względu Ministerstwo pracuje nad „cyfrowa piaskownicą administracyjną”. Celem jest zwiększanie dostępności i dojrzałości usług cyfrowych. – Polska jest szczególnym krajem, gdzie administracja publiczna ściśle współpracuje z serwisami transakcyjnymi banków. Liczymy, że niebawem do współpracy dołączą telecomy, poczta, e-commerce i inni partnerzy – dodała Magdalena Borowik, Doradca Ministra ds. technologii finansowych i transakcyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dyskusja w formacie „Round Table”, poświęcona przyszłości polskiego sektora innowacji finansowych, stanowiła wprowadzenie do szerszych rozważań o przyszłości branży fintech w Polsce i na świecie. Kontynuacją tego typu spotkań, ale też innych propozycji rozwoju branży będzie tegoroczny kongres Impact fintech’18, odbywający się 28 i 29 listopada w Łodzi, której Igoria Trade S.A. jest partnerem.