Wszystkie newsroom

Spółka Igoria Trade S.A. opublikowała raport za IV kwartał 2012 roku

piątek,

Spółka Igoria Trade S.A. opublikowała raport finansowy za IV kwartał 2012 roku. W IV kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała przychody na poziomie 150 tys. PLN. Wypracowane przychody pozwoliły na osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej na poziomie 48 tys. PLN.

Najważniejszymi wydarzeniami mającymi wpływ na rozwój platformy było podpisanie umów z kolejnymi bankami w Polsce – BGŻ oraz Raiffeisen Bank.
Po połączeniu banków BZ WBK z Kredyt Bank oraz Raiffeisen Bank z Polbank EFG, w sumie platforma transakcyjna Trejdoo.com może realizować natychmiastowe przelewy bankowe z 20 bankami. Współpraca z tak dużą ilością banków i obsługa 14 walut czyni platformę Trejdoo numerem jeden na rynku. Żaden z konkurencyjnych serwisów społecznościowej wymiany walut jak również typowych kantorów on-line nie współpracuje z aż tak dużą liczbą banków i nie oferuje tak szerokiego wachlarza dostępnych do wymiany walut.

IV kwartał 2012 roku okazał się okresem aktywnego rozwoju biznesowego ukierunkowanego na zwiększenie udziału Spółki na polskim rynku internetowej wymiany walut oraz promocji usług na rachunku powierniczym escrow dla rynku turystycznego.
Kolejnym krokiem do zwiększenia atrakcyjności platformy Trejdoo.com dla Klientów było uruchomienie programu partnerskiego, który umożliwia partnerom generowanie dochodów z tytułu transakcji realizowanych na platformie przez osoby polecone. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dając możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Rośnie ilość partnerów zaangażowanych w pozyskiwanie klientów dla Trejdoo.com.

Kontynuowana jest strategia ekspansji Igoria Trade na rynki zagraniczne. – Obecnie negocjujemy warunki umów z kolejnymi zagranicznymi bankami, aby zapewnić konkurencyjne usługi transferu środków i wymiany walut dla klientów w innych krajach. Trwają również rozmowy z partnerami zagranicznymi o podjęciu wzajemnej współpracy partnerskiej. Stanowi to dla nas niezwykle ważny element strategii rozwoju produktów i usług – komentuje Wojciech Kuliński, prezes zarządu Igoria Trade S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r., który dotyczy podpisania umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została rozpoczęta realizacja projektu. Realizacja projektu obejmuje „Integracje systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku powierniczego Escrow”.
– W ramach realizowanego projektu położyliśmy nacisk na bezpieczeństwo obsługi transakcji poprzez wdrożenie podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi Spółki i klientów biznesowych. – dodaje Wojciech Kuliński.

Warto przypomnieć, że spółka Igoria Trade S.A. jest notowana na rynku NewConnect, debiutując na początku grudnia 2011 roku.

Zobacz listę współpracujących banków
Zobacz listę obsługiwanych walut