Wszystkie newsroom

Spółka Igoria Trade S.A. opublikowała raport roczny za 2012 rok

poniedziałek,

Spółka Igoria Trade S.A. opublikowała raport za 2012 rok. W 2012 roku Spółka wygenerowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 447 tys. PLN.

Najważniejszymi wydarzeniem minionego roku, mającym istotny wpływ na działalność spółki było uruchomienie platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Podjęto także wszelkie działania marketingowe, telekomunikacyjne i sprzedażowe w celu budowania rozpoznawalności marki Trejdoo.

Nawiązana została współpraca z największymi bankami w Polsce. Łącznie platforma Trejdoo współpracuje z 21 bankami i realizuje transakcje w 14 walutach. Jest to zdecydowanie najlepsza dostępna oferta na rynku wymiany walut.

Kolejnym istotnym wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na kreowanie rozpoznawalności marki Trejdoo, było podpisanie umowy z TVN Media Sp. z o. o., przy współpracy z agencją Easy Media Sp. z o. o. oraz rozpoczęcie kampanii reklamowej w kanałach TVN.

Spółka podpisała umowę z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o przyznanie dofinansowania, na realizację projektu: „Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow“ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 503 018,00 zł. Przyznane środki posłużą integracji systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i obsługi rachunku powierniczego rachunku Escrow. W ramach realizowanego projektu szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo obsługi transakcji poprzez wdrożenie podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi Spółki i klientów biznesowych.

W 2012 roku została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pt. "Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki Igoria Trade SA poprzez emisje akcji na rynku NewConnect" w ramach Działania 3.3, poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Igoria Trade otrzyma w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 59 347,50 zł.

Kolejnym istotnym krokiem na platformie Trejdoo było uruchomienie programu partnerskiego, dzięki któremu użytkownicy mogą generować dochody z tytułu dokonanych transakcji przez osoby polecone.

Więcej informacji zamieszczonych w raporcie rocznym za 2012 rok można znaleźć tutaj.