Wszystkie newsroom

Zmiana zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2013 r. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego zmienia decyzję w ten sposób, że:

  1. Po punkcie 2 lit. C) dodaje się punkty 3 i 4 o następującej treści:

    „3) wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych);
    4) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegające na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych)

  2. dotychczasowy punkt 3 otrzymuje znaczenie jako punkt 5.