Wszystkie raporty

2011-11-10 Raport bieżący 2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

czwartek,

Data sporządzenia     2011-11-10
Raport bieżący numer     2/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1/ 2.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
2/ 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

10.11.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu