Wszystkie raporty

2011-11-14 Raport bieżący 3/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

poniedziałek,

Data sporządzenia     2011-11-14
Raport bieżący numer     3/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

Raporty kwartalne:
– za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

14.11.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu