Wszystkie raporty

2011-12-02 Raport bieżący 6/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Igoria Trade S.A.

piątek,

Data sporządzenia     2011-12-02
Raport bieżący numer     6/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje o złożeniu w dniu 2 grudnia 2011 roku wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na 7 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

02.12.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu