Wszystkie raporty

2012-01-20 Raport bieżący 5/2012 Korekta raportu 3/2012 dot. oświadczenia w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

piątek,

Data sporządzenia     2012-01-20
Raport bieżący numer     5/2012

Treść raportu:
W związku z omyłką związaną z publikacją załącznika do raportu nr 3/2012 Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu ponownie przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załącznik: Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

20.01.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu