Wszystkie raporty

2012-01-17 Raport bieżący 4/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

wtorek,

Data sporządzenia     2012-01-17
Raport bieżący numer     4/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2012 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2011 roku – 14 lutego 2012 roku,
za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku,
za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.

Raporty roczny:
za 2011 rok – 14 czerwca 2012 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

17.01.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu