Wszystkie raporty

2012-02-14 Raport bieżący 8/2012 Rozpoczęcie współpracy z BigChina.pl

wtorek,

Data sporządzenia     2012-02-14
Raport bieżący numer     8/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że zgodnie z planem rozwoju Spółki zawartym w dokumencie informacyjnym rozpoczyna współpracę z serwisem BigChina.pl. Serwis BigChina.pl. skierowany jest do importerów towarów z Chin. Umowa o współpracy to element strategii, która zakłada ekspansję spółki Igoria Trade na rynki wschodnie i pośredniczenie w kontraktach finansowych między Polską a Chinami. Celem współpracy jest wspieranie obsługi rozliczeń transakcji import-eksport na platformie internetowej Trejdoo oraz zapewnienie standardu rozliczeniowego, który zapewni bezpieczną, elastyczną i zintegrowaną obsługę tych transakcji na rachunku escrow pomiędzy klientami krajowymi a klientami w Chinach.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

14.02.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu