Wszystkie raporty

2012-03-26 Raport bieżący 9/2012 Wyjaśnienia dotyczące publikacji korekty raportu kwartalnego za 4Q 2011 r.

czwartek,

Data sporządzenia     2012-03-26
Raport bieżący numer     9/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. opublikowany w dniu 14 lutego 2011 r. nie zawierał odniesienia do prognozy finansowej za 2011 rok. Przyczyną braku przedmiotowej informacji był fakt uznania, iż upublicznienie danych finansowych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku, jest wystarczające do wypełnienia obowiązków raportowych wynikających z obowiązujących Spółkę regulacji. Jednakże w celu zapewnienia pełnej przejrzystości sytuacji finansowej, Spółka postanowiła opublikować korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku zawierającą informację odnoszącą się do prognozy finansowej za 2011 rok.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 a Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

26.03.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu