Wszystkie raporty

2012-04-24 Raport bieżący 16/2012 Wyjaśnienia dotyczące terminu publikacji raportu rocznego 2011 r.

wtorek,

Data sporządzenia     2012-04-24
Raport bieżący numer     16/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że raport roczny za 2011 rok został opublikowany w dniu 24 kwietnia 2012 roku, a nie w dniu 23 kwietnia 2012 rok jak poinformowano w raporcie EBI 14/2012. Przyczyną braku publikacji w terminie były względy techniczne, które wystąpiły po stronie operatora EBI.

Podstawa prawna:
Pkt 16 a Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

24.04.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu