Wszystkie raporty

2012-04-24 Raport roczny 15/2012 Igoria Trade S.A. Raport roczny za 2011 rok

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2011.

Załączniki:

  1. Raport roczny-2011.pdf
  2. Sprawozdanie finansowe-2011.pdf
  3. Sprawozdanie Zarządu-2011.pdf
  4. Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

24.04.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu