Wszystkie raporty

2012-05-31 Raport bieżący 19/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2012 roku.

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  1. Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  2. Projekt uchwał na ZWZ (pdf)
  3. Formularz pełnomocnictwa (pdf)

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

31.05.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu