Wszystkie raporty

2012-06-19 Raport bieżący 20/2012 Podpisanie umowy z TVN Media

wtorek,

Data sporządzenia     2012-06-19
Raport bieżący numer     20/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zgodnie z założoną strategią działań reklamowo-marketingowych, Spółka zawarła umowę na przeprowadzenie kampanii reklamowej z TVN Media Sp. z o.o. w kanałach TVN, TVN24, TVN Style, TVN7, TVN Turbo oraz TVN Player. Wartość umowy przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki i została ona zawarta na warunkach rynkowych. Celem niniejszej umowy jest promocja platformy transakcyjnej Trejdoo.com oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej o korzyściach dla klientow korzystających z usług Emitenta. Spółka zakłada, iż planowana kampania reklamowa umożliwi efektywne dotarcie do klientów z informacją o korzyściach dla użytkowników platformy transakcyjnej Trejdoo.com oraz pozyskanie nowych klientów.

Wybór i zawarcie umowy z TVN Media Sp. z o.o. jest podyktowany chęcią zapewnienia profesjonalnie przeprowadzonej obsługi kampanii reklamowej, która zrealizuje cele założone przez Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

19.06.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu