Wszystkie raporty

2012-06-27 Raport bieżący 22/2012 Uchwały podjęte na ZWZ

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2012 roku w Warszawie .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik:

  1. 11719533_Uchwaly_ZWZ_z_dnia_26-06-2012

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

27.06.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu