Wszystkie raporty

2012-06-20 Raport bieżący 21/2012 Przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

środa,

Data sporządzenia     2012-06-20
Raport bieżący numer     21/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2012 roku otrzymał decyzję Regionalnej Instytucji Finansującej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Integracja systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku Escrow“. Realizacja założonego projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowych usług platformy transakcyjnej Trejdoo.com dedykowanych dla klientów biznesowych.

Działanie 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowi pomoc publiczną de minimis spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998 / 2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 379 z 28.12.2006).

Łączna kwota dofinansowania wynosi 503 018,00 zł.

Kolejnym etapem niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Igoria Trade S.A. umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

22.06.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu