Wszystkie raporty

2012-11-27 Raport bieżący 29/2012 Rozpoczęcie współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

wtorek,

Data sporządzenia     2012-11-27
Raport bieżący numer     29/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że podpisał umowę o współpracę i prowadzenie rachunków bankowych z Raiffeisen Bank Polska S.A. Celem współpracy jest polepszenie jakości usług i obniżenie kosztów transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trejdoo.com na rachunkach bankowych klientów prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Zgodnie z założeniami operacyjne podłączenie nowych rachunków bankowych Raiffeisen Bank Polska S.A. do platformy transakcyjnej Trejdoo.com nastąpi w przeciągu najbliższych dni. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest odpowiedzią na potrzeby coraz większej liczby naszych klientów oraz następnym krokiem w rozwoju platformy transakcyjnej Trejdoo.com.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

27.11.2012  Wojciech Kuliński Prezes Zarządu