Wszystkie raporty

2013-02-08 Raport bieżący 4/2013 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

piątek,

Zarząd Emitent przekazuje raport sporządzony zgodnie z postanowieniami §4 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii D, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych.

Załącznik:

  1. 13171009_Raport_-_subskrypcja_akcji_serii_D

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

08.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu