Wszystkie raporty

2013-02-11 Raport bieżący 5/2013 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-02-11
Raport bieżący numer     5/2013

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym i jednorazowym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii D, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych.

Jednorazowe i incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości zaistniała sytuacja nie powtórzyła się.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" dodany Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

11.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu