Wszystkie raporty

2013-02-15 Raport bieżący 9/2013 Rozpoczęcie współpracy z bankiem Credit Agricole przez kantor internetowy Trejdoo.com

piątek,

Data sporządzenia     2013-02-15
Raport bieżący numer     9/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że podpisał umowę o współpracę i prowadzenie rachunków bankowych z Credit Agricole Bank Polska S.A. Celem współpracy jest polepszenie jakości usług i obniżenie kosztów transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trejdoo.com na rachunkach bankowych klientów prowadzonych przez Credit Agricole. Zgodnie z założeniami operacyjne podłączenie nowych rachunków bankowych do platformy transakcyjnej Trejdoo.com nastąpi w przeciągu najbliższych dni. Trejdoo.com jako kantor internetowy i system do obsługi rachunku powierniczego escrow będzie wtedy realizować natychmiastowe przelewy bankowe z 21 bankami. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Współpraca z Credit Agricole jest odpowiedzią na potrzeby coraz większej liczby klientów indywidualnych, korzystających z usługi wymiany walut do spłaty kredytu hipotecznego i klientów firmowych rozliczających się z kontrahentami w walutach obcych oraz następnym krokiem w rozwoju platformy transakcyjnej Trejdoo.com.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

15.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu