Wszystkie raporty

2013-02-14 Raport kwartalny 8/2013 Raport kwartalny Igoria Trade S.A. za IV kwartał 2012 r.

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Załączniki:

  1. Raport kwartalny 4Q2012 Igoria Trade S.A.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 ust 1 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

14.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu