Wszystkie raporty

2013-07-18 Raport bieżący 25/2013 – Podpisanie znaczącej umowy z TVN Media

czwartek,

 Data sporządzenia      2013-07-18

Raport kwartalny numer   25/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zgodnie z założoną strategią działań reklamowo-marketingowych, Spółka zawarła umowę na przeprowadzenie kampanii reklamowej z telewizją TVN Media Sp. z o.o. w kanałach TVN24, TVN CNBC, TVN Style, TVN7 oraz TVN Turbo. Wartość umowy przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki i została ona zawarta na warunkach rynkowych. Celem niniejszej umowy jest promocja kantoru internetowego Trejdoo.com i akcja informacyjna dla przedsiębiorców, rozliczających się z kontrahentami w walutach obcych i klientów indywidualnych, korzystających z usługi wymiany walut do spłaty rat kredytów hipotecznych oraz planujących zagraniczne wyjazdy wakacyjne.
Igoria Trade S.A. zakłada, iż kampania reklamowa umożliwi efektywne dotarcie do klientów z informacją o korzyściach dla użytkowników kantoru internetowego Trejdoo.com oraz pozyskanie nowych klientów.
 
Wybór i zawarcie umowy z TVN Media Sp. z o.o. jest podyktowany chęcią zapewnienia profesjonalnie przeprowadzonej obsługi kampanii reklamowej, która zrealizuje cele założone przez Emitenta. Kampania jest obsługiwana przez dom mediowy Easymedia Sp. z o.o.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
18.07.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu